ГоловнаКаталогБлогРейтингЕ-Пошта 
 
 
Зробити домашньою у вибране  

  Функції MySQL  
mysql_affected_rows
mysql_close
mysql_connect
mysql_create_db
mysql_data_seek
mysql_db_query
mysql_drop_db
mysql_errno
mysql_error
mysql_fetch_array
mysql_fetch_field
mysql_fetch_lengths
mysql_fetch_object
mysql_fetch_row
mysql_field_name
mysql_field_seek
mysql_field_table
mysql_field_type
mysql_field_flags
mysql_field_len
mysql_free_result
mysql_insert_id
mysql_list_fields
mysql_list_dbs
mysql_list_tables
mysql_num_fields
mysql_num_rows
mysql_pconnect
mysql_query
mysql_result
mysql_select_db
mysql_tablename


Вищенаведені функції забезпечують доступ до серверу реляційних баз даних MySQL.
mysql_affected_rows

mysql_affected_rows - повертає кількість рядків, що були використані попередньою операцією MySQL.

Опис:

int mysql_affected_rows(int [link_identifier] );

mysql_affected_rows() повертає кількість рядків, що були оброблені операторами INSERT, UPDATE чи DELETE на сервері, зв'язаному з певним ідентифікатором під'єднання (link_identifier). Якщо ідентифікатор під'єднання не визначений, то використовується останній відкритий зв'язок.

Якщо остіннім був запит DELETE без умови WHERE (тобто будуть видалені всі записи), то дана функція поверне нуль. Дана команда не діє при запиті SELECT, а діє лише при запитах, що змінюють записи. Для отримання кількості рядків, оброблених запитом SELECT, використовується mysql_num_rows().
mysql_close

mysql_close - закриває MySQL-під'єднання

Опис:

int mysql_close(int [link_identifier] );

Повертає true при успішному завершенні та false при виникненні помилки mysql_close() закриває під'єднання до бази даних, що асоціюється з певним ідентифікатором під'єднання (link identifier).Якщо ідентифікатор під'єднання не визначений, то використовується останній відкритий зв'язок.

Використання цієї функції є не завжди необхідним, так як непостійно відкриті зв'язки автоматично закриваються по завершенні сценарію.

mysql_close() не закриває під'єднання, що згенеровані функцією mysql_pconnect().

Також див.:
mysql_connect(), и mysql_pconnect().
mysql_connect

mysql_connect - відкриває під'єднання до MySQL-серверу

Опис

int mysql_connect(string [hostname] [:port] , string [username] , string [password] );

Повертає правильний ідентифікатор під'єднання MySQL при успішному виконанні, чи false при помилці.

mysql_connect() відкриває під'єднання до MySQL-серверу. Всі аргументи є необов'язковими, і, якщо вони пропущені, то встановлюються по замовчуванню -('localhost', <користувач, що володіє процесом>, <порожній пароль>). Стрічка "ім'я серверу"("hostname") може також містити номер порту ("hostname:port", наприклад "apserver:3306").

У випадку другого виклику mysql_connect() з тими ж аргументами, нове під'єднання не буде створено, а функція поверне ідентифікатор відкритого під'єднання.

Після завершення виконання сценарію під'єднання до серверу закриється, якщо воно не було закрите раніше викликом mysql_close().

Також див.:
mysql_pconnect(), и mysql_close().
mysql_create_db

mysql_create_db - Створює базу даних MySQL

Опис:

int mysql_create_db(string database name, int [link_identifier] );

mysql_create_db() намагається створити нову базу даних на сервері, що пов'язаний з певним ідентифікатором під'єднання.

Для сумісності з більш ранніми версіями може бути використана функція mysql_createdb().

Також див.:
mysql_drop_db()
mysql_data_seek

mysql_data_seek - переміщує внутрішній вказівник результату запиту

Опис:

int mysql_data_seek(int result_identifier, int row_number);

Повертає true при успішному виконанні та false при помилці.

mysql_data_seek() переміщує внутрішній вказівник рядка в запиті MySQL, що пов'язаний з певним ідентифікатором результату, щоб вказати на певний номер рядка. Наступний виклик
mysql_fetch_row() повинен повернути цей рядок.
mysql_db_query

mysql_db_query - виконує запит MySQL

Опис:

int mysql_db_query(string database, string query, int [link_identifier] );

Повертає правильний ідентифікатор результату MySQL внаслідок виконання запиту або false, якщо сталася помилка.

mysql_db_query() обирає базу даних database та виконує запит query до неї. Якщо ідентифікатор під'єднання link_identifier не вказано, то функція намагається знайти відкрите під'єднання з сервером MySQL і, якщо воно не знайдено, спробує створити його так, як викликається
mysql_connect() без параметрів.

Також див.: mysql_connect()
mysql_drop_db

mysql_drop_db - видаляє базу даних MySQL

Опис:

int mysql_drop_db(string database_name, int [link_identifier] );

Повертає true при успішному виконанні та false при помилці.

mysql_drop_db() намагається видалити базу даних database_name з серверу, що пов'язаний з певним ідентифікатором під'єднання link_identifier.

Також див.:
mysql_create_db()


mysql_errno

mysql_errno - повертає номер повідомлення про помилку попередньої операції з сервером MySQL

Опис:

int mysql_errno(int [link_identifier] );

Також див.:
mysql_error()


mysql_error

mysql_error - повертає повідомлення про помилку попередньої операції з сервером MySQL

Опис:

string mysql_error(int [link_identifier] );

Приклад:

<?
  mysql_connect("neisnuyuchabaza");
  print(mysql_error());
?>

Також див.:
mysql_errno()


mysql_fetch_array

mysql_fetch_array - отримати результат виконання запиту як асоціативний масив

Опис:

array mysql_fetch_array(int result);

Повертає поточний рядок результату запиту як асоціативний масив, та переходить на наступний рядок, або false при відсутності результату, чи досягненні останнього рядка.
Назви полів використовуються як ключі масиву, при чому зберігається і поіндексовий зв'язок.
Якщо два чи більше стовпці мають однакові імена, то зв'язку ключ/значення отримує останній з них. Щоб отримати доступ до інших стовпців з тим же іменем, необхідно використовувати індекси або задавати псевдоніми для стовпців у запиті.

select t1.f1 as foo t2.f1 as bar from t1, t2

Примітка:
mysql_fetch_array() несуттєво повільніша за
mysql_fetch_row().

Приклад:

$result = mysql_db_query("database", "select * from table");
while($row = mysql_fetch_array($result))
  {
    print($row["fieldname"]);
  }
mysql_free_result($result);

Також див.: mysql_fetch_row(), mysql_fetch_object().


mysql_fetch_field

mysql_fetch_field - повертає інформацію про стовпець та повертає її як об'єкт

Опис:

object mysql_fetch_field(int result, int [field_offset] );

Повертає об'єкт, який містить інформацію про поле. Якщо field_offset вказане, то виведеться інформація про поле з таким номером, в іншому випадку виведеться поле, яке ще не було оброблене функцією mysql_fetch_field().

Об'єкт містить наступні властивості:
 • name - ім'я поля
 • table - назва таблиці, яка містить поле
 • max_length - максимальна довжина поля
 • not_null - 1, якщо поле не може приймати значення NULL
 • primary_key - 1, якщо поле є первинним ключем
 • unique_key - 1, якщо поле є унікальним ключем
 • multiple_key - 1, якщо поле є неунікальним ключем
 • numeric - 1, якщо поле є числовим
 • blob - 1, якщо поле - BLOB
 • type - тип поля
 • unsigned - 1, якщо поле беззнакове
 • zerofill - 1, якщо стовпець заповнений нулями
Також див.:
mysql_field_seek()


mysql_fetch_lengths

mysql_fetch_lengths - отримує розмір даних для кожного поля

Опис:

array mysql_fetch_lengths(int result);

Повертає нумерований масив, який відповідає довжинам кожного поля в останньому рядку, вибраному
mysql_fetch_row(), або false у випадку помилки.

Також див.: mysql_fetch_row().


mysql_fetch_object

mysql_fetch_object - повертає рядок результату як об'єкт

Опис:

object mysql_fetch_object(int result);

Повертає об'єкт з властивостями, що відповідають результуючому рядку та з назвами, які співпадають з назвами полів запиту, або false, якщо результат відсутній (невідповідний запит або завершення роботи з запитом).

Приклад:

$result = mysql_db_query("database", "select * from table");
while($row = mysql_fetch_object($result))
  {
    print($row->fieldname);
  }

Також див.:
mysql_fetch_array() та mysql_fetch_row().


mysql_fetch_row

mysql_fetch_row - повертає рядок результату запиту як нумерований масив

Опис:

array mysql_fetch_row(int result);

Повертає масив, нумерація якого відповідає полям (нумерація починається з нуля), що були вказані у запиті який має ідентифікатор результату result, або false, якщо виведення даних завершено або нема результату.

Наступний виклик функції повертає наступний рядок або false, якщо рядків більше немає.

Також див.:
mysql_fetch_array(), mysql_fetch_object(), mysql_data_seek(), mysql_fetch_lengths(), та mysql_result().


mysql_field_name

mysql_field_name - повертає ім'я вказаного поля в результаті запиту

Опис:

string mysql_field_name(int result, int field_index);

mysql_field_name() повертає ім'я поля з номером field_index у запиті, що пов'язаний з ідентифікатором результату result.

Псевдонімом даної є функція mysql_fieldname().


mysql_field_seek

mysql_field_seek - встановлює вказівник запиту в певне поле

Опис:

int mysql_field_seek(int result, int field_offset);

Встановлення вказівника наступного поля для
mysql_fetch_field(), якщо ця функція буде викликана без другого параметру.

Також див.: mysql_fetch_field().


mysql_field_table

mysql_field_table - отримує ім'я таблиці, в якій знаходиться вказане поле

Опис:

string mysql_field_table(int result, int field_offset);

Отримує ім'я таблиці поля з номером field_offset для запиту, пов'язаного з полем result.


mysql_field_type

mysql_field_type - повертає тип вказаного поля в результаті

Опис:

string mysql_field_type(int result, int field_offset);

mysql_field_type() схожа до функції
mysql_field_name(). Відміна полягає в тому, що замість імені поля повертається тип вказаного поля.


mysql_field_flags

mysql_field_flags - отримує прапорці, зв'язані з вказаним полем у результаті

Опис:

string mysql_field_flags(int result, int field_offset);

Функція повертає прапорці вказаного поля. Прапорці передаються як один рядок, в якому назви прапорців розділені між собою символом пропуску. Розділити їх можна за допомогою функції explode().

Можуть бути повернені наступні прапорці: "not_null", "primary_key", "unique_key", "multiple_key", "blob", "unsigned", "zerofill", "binary", "enum", "auto_increment", "timestamp".


mysql_field_len

mysql_field_len - повертає довжину вказаного поля.

Опис:

int mysql_field_len(int result, int field_offset);

mysql_field_len() схожа до функції
mysql_field_name(). Відміна полягає в тому, що замість імені поля повертається довжина вказаного поля.


mysql_free_result

mysql_free_result - звільняє пам'ять результату запиту

Опис:

int mysql_free_result(int result);

mysql_free_result() має бути використана лише в тому випадку, якщо програміст уникає використання надто великого об'єму пам'яті під час роботи скрипта. Вся пам'ять, що використовується ідентифікатором результату result буде звільнена.


mysql_insert_id

mysql_insert_id - отримує ідентифікатор для автоінкрементного поля, який згенерований попереднім виконаним SQL-запитом INSERT

Опис:

int mysql_insert_id(int [link_identifier] );

Повертає ідентифікатор для автоінкрементного(AUTO_INCREMENTED) поля, який згенерований попереднім виконаним SQL-запитом INSERT. Дана функція може не використовувати аргументів.


mysql_list_fields

mysql_list_fields - повертає список полів таблиці як результат запиту

Опис:

int mysql_list_fields(string database_name, string table_name, int [link_identifier] );

mysql_list_fields() повертає інформацію про поля таблиці tablename, що належить до бази даних database_name. Після виконання повертається вказівник результату, який може бути використаний функціями
mysql_field_flags(), mysql_field_len(), mysql_field_name() та mysql_field_type().

Ідентифікатор результату є додатнім цілим числом. Функція повертає -1 у випадку помилки.


mysql_list_dbs

mysql_list_dbs - показує список доступних баз даних на сервері

Опис:

int mysql_list_dbs(int [link_identifier] );

mysql_list_dbs() поверне вказівник результату, що міститить бази даних, які доступні поточному процесу mysql. Використовуйте функцію
mysql_tablename(), щоб переглянути цей вказівник результату.


mysql_list_tables

mysql_list_tables - показує список таблиць в базі даних MySQL

Опис:

int mysql_list_tables(string database, int [link_identifier] );

mysql_list_tables() бере ім'я бази даних і вказівник результату подібно до функції
mysql_db_query(). Необхідно використати функцію mysql_tablename(), щоб отримати фактичні імена таблиць з вказівника результату.


mysql_num_fields

mysql_num_fields - повертає кількість полів у результаті запиту

Опис:

int mysql_num_fields(int result);

mysql_num_fields() повертає кількість полів, що отримані у результаті виконання запиту.

Також див.:
mysql_db_query(), mysql_query(), mysql_fetch_field(), mysql_num_rows().


mysql_num_rows

mysql_num_rows - повертає кількість рядків у результаті запиту

Опис:

int mysql_num_rows(int result);

mysql_num_rows() повертає кількість рядків, отриманих у результаті запиту

Також див.:
mysql_db_query(), mysql_query() та mysql_fetch_row().


mysql_pconnect

mysql_pconnect - відкриває стійке з'єднання з MySQL сервером

Опис:

int mysql_pconnect(string [hostname] [:port] , string [username] , string [password] );

Повертає правильний MySQL ідентифікатор стійкого зв'язку при успішному виконанні, або false у випадку помилки.

mysql_pconnect() діє схоже до
mysql_connect() з двома важдивими обмеженнями.
По перрше, при під'єднанні, функція спочатку спробує знайти стійке з'єднання, яке вже відкрите тим самим хостом, іменем користувача та паролем. Якщо вона виявить під'єднання, то поверне його ідентифікатор замість відкриття нового під'єднання.
По друге, під'єднання до серверу SQL на закриється по завершенню виконання скрипту. Замість цього, під'єднання залишиться відкритим для наступного використання аж доти, доки воно не буде закритим за допомогою mysql_close().


mysql_query

mysql_query - відправляє SQL-запит до серверу MySQL

Опис:

int mysql_query(string query, int [link_identifier] );

mysql_query() відправляє запит до бази даних, що на даний момент є активною на сервері, який зв'язаний з певним ідентифікатором під'єднання link_identifier. Якщо link_identifier не вказано, то використовується останнє відкрите під'єднання. Якщо воно не було відкритим, то функція намагатиметься встановити під'єднання так, ніби була викликана функція
mysql_connect() без параметрів.

Ця функція повертає true або false, щоб показати успішність виконання запитів UPDATE, INSERT та DELETE. При запиті SELECT вона повертає новий ідентифікатор результату.

Також див.: mysql_db_query(), mysql_select_db(), mysql_connect() та mysql_free_result().


mysql_result

mysql_result - повертає дані результату

Опис:

int mysql_result(int result, int row, mixed field);

mysql_result() повертає вміст однієї комірки зі встановленого результату MySQL. Аргументом поля може бути номер або назва поля або пераметр типу <назва таблиці>.<назва поля> (fieldname.tablename). Якщо ім'я стовпця замінено псевдонімом ('select foo as bar from...'), необхідно замість назви поля використовувати псевдонім.

Працюючи з великими результатами краще використовувати функції, що працюють з цілим рядком, так як вони є суттєво швидшими за дану функцію. Також слід пам'ятати про те, що звертання по номеру поля є швидшим за звертання по імені.

Виклик mysql_result() не повинен змішуватися з викликом інших функцій, що працюють з даним ідентифікатором результату.

Також див.:
mysql_fetch_row(), mysql_fetch_array() та mysql_fetch_object().


mysql_select_db

mysql_select_db - вибврає базу даних MySQL

Опис:

int mysql_select_db(string database_name, int [link_identifier] );

Повертає true при успішному виконанні та flase у випадку помилки.

mysql_select_db() встановлює активною базу даних mysql_select_db() на сервері, що пов'язаний з ідентифікатором під'єднання link_identifier. Якщо link_identifier не вказано, то використовується останнє відкрите під'єднання. Якщо воно не було відкритим, то функція намагатиметься встановити під'єднання так, ніби була викликана функція
mysql_connect() без параметрів.

Кожний наступний виклик mysql_query() буде виконано до активної бази даних.

Також див.: mysql_connect(), mysql_pconnect() та mysql_query().


mysql_tablename

mysql_tablename - повертає ім'я таблиці, що вказана по індексу

Опис:

string mysql_tablename(int result, int index);

mysql_tablename() використовує вказівник результату, який повернений функцією
mysql_list_tables() та повертає ім'я таблиці з номером index в результаті.

Приклад 1

mysql_connect ("localhost:3306");
$result = mysql_listtables ("wisconsin");
$i = 0;
while ($i < mysql_num_rows ($result))
  {
    $tb_names[$i] = mysql_tablename ($result, $i);
    print($tb_names[$i] . "<BR>");
    $i++;
  }  Логін:
  Пароль:
Книга Фріланс на західному ринку
Книга Фріланс на західному ринку

APServer | SiMan CMS | Лічильник відвідувань | Тека сайтів | Рейтинг | Форум | Download | Шаблони сторінок | Посібник Smarty | Підручник PHP | Статті/Огляди