ГоловнаКаталогБлогРейтингЕ-Пошта 
 
 
Зробити домашньою у вибране  

  Функції Oracle  
Зміст
Ora_Bind
Ora_Close
Ora_ColumnName
Ora_ColumnType
Ora_Commit
Ora_CommitOff
Ora_CommitOn
Ora_Error
Ora_ErrorCode
Ora_Exec
Ora_Fetch
Ora_GetColumn
Ora_Logoff
Ora_Logon
Ora_Open
Ora_Parse
Ora_Rollback


Ora_Bind

Функція Ora_Bind - пов'язує змінний РHP з параметром Oracle. Синтаксис написання:

int ora_bind (int cursor, string PHP variable name, string SQL parameter name, int length, int [ type ]);

Повертає значення true, якщо пов'язання пройшло успішно і значення false в іншому випадку. Докладніше про помилку можна дізнатись, застосовуючи функції
ora_error() та ora_errorcode() .

Дана функція повязує іменну змінну PHP з параметром SQL. Параметр SQL повинен мати вигляд ": ім'я". За допомогою додаткового параметра типу можна оприділити SQL параметр як вхідний/вихідний (0, по замовчуванню), як вхідний (1) або як вихідний (2). В PHP версії 3.0.1 можна застосовувати константи ORA_BIND_INOUT, ORA_BIND_IN and ORA_BIND_OUT замість чисел.

Функцію ora_bind потрібно викликати після ora_parse() і перед ora_exec() . Вхідні значення можуть бути задані шляхом присвоєння, зв'язаним змінним PHP, після виклику функції ora_exec() зв'язані змінні PHP містять вихідні значення, якщо вони доступні.

<?
  ora_parse($curs, "declare tmp INTEGER; begin tmp := :in; :out := tmp; :x := 7.77; end;");
  ora_bind($curs, "result", ":x", $len, 2);
  ora_bind($curs, "input", ":in", 5, 1);
  ora_bind($curs, "output", ":out", 5, 2);
  $input = 765;
  ora_exec($curs);
  print("Result: $result<BR>Out: $output<BR>In: $input");
?>


Ora_Close

Функція Ora_Close - закриває курсор Oracle. Синтаксис написання:

int ora_close (int cursor);

Функція повертає значення true, якщо закриття пройшло успішно та значення false в противному випадку. Деталі про помилку можна отримати, користуючись функціями
ora_error() та ora_errorcode() . Ці функції закривають курсор даних, відкритий за допомогою функції ora_open() .


Ora_ColumnName

Функція Ora_ColumnName - повертає ім'я результуючого стовпця Oracle. Синтаксис ії написання має вигляд:

string Ora_ColumnName (int cursor, int column);

Повертає ім'я поля/стовпця column під курсором cursor . Всі літери даного імені повертаються у верхньому регістрі.


Ora_ColumnType

Функція Ora_ColumnType - повертає тип результуючого стовпця Oracle. Синтаксис написання:

string Ora_ColumnType (int cursor, int column);

Функція повертає ім'я типу даних Oracle для поля/стовпця column під курсором cursor . Види типів даних, які повертає функція Ora_ColumnType :
"VARCHAR2"
"VARCHAR"
"CHAR"
"NUMBER"
"LONG"
"LONG RAW"
"ROWID"
"DATE"
"CURSOR"


Ora_Commit

Функція Ora_Commit - фіксує транзакцію Oracle. Синтаксис написання:

int ora_commit (int conn);

Повертає значення true при успішному здійсненні фіксування, false при помилці. Деталі про помилку можна отримати з допомогою функцій
ora_error() і ora_errorcode() , які фіксують транзакцію Oracle. Транзакцію визначають як сукупність усіх змін на даному підключенні з моменту здійснення останньої фіксації/звільнення, автоматичне фіксування відключається при налаштуванні під'єднання.


Ora_CommitOff

Функція Ora_CommitOff - відключає автоматичне фіксування. Синтаксис написання:

int ora_commitoff (int conn);

Повертає значення true при успішному здійсненні відключення, false - при помилці. Деталі про помилку можна отримати за допомогою функцій
ora_error() і ora_errorcode() . Дана функція відключає автоматичне фіксування після кожного виклику функції ora_exec() .


Ora_CommitOn

Функція Ora_CommitOn - актуалізує автоматичне фіксування після кожного виклику функції
ora_exec() на даному етапі зєднання. Синтаксис написання:

int ora_commiton (int conn);

Повертає значення true при успішному здійсненні своєї функції, false - при помилці. Деталі про помилку можна отримати за допомогою функцій ora_error() і ora_errorcode()


Ora_Error

Функція Ora_Error - повертає повідомлення про помилку Oracle. Синтаксис написання:

string Ora_Error (int cursor);

Функція повертає повідомлення про помилку у вигляді XXX - NNNNN , де XXX - місце, де відбулась помилка, і NNNNN визначає власне повідомлення про помилку.

У версії РНР 3.0.6. параметр cursor може бути в ролі ідентифікатора зєднання. В UNIX версії Oracle можна зустріти деталі про помилку у вигляді:

$ oerr ora 00001 00001, 00000, "unique constraint (%s.%s) violated" // *Причина: Спроба відновлення або вставки уже існуючого ключа. // Для trusted- конфігурації ORACLE в режимі DBMS MAC ви можете переглянути це// повідомлення, якщо дублікат ключа існує на іншому рівні // *Подія: Видаліть унікальне відновлення або не вставляйте ключ.


Ora_ErrorCode

Функція Ora_ErrorCode - повертає код помилки Oracle. Синтаксис написання:

int Ora_ErrorCode (int cursor);

Повертає числовий код останньої викликаної команди на вказаному курсорі. У версії РНР 3.0.6. параметр cursor може бути ідентифікатором зєднання.


Ora_Exec

Функція Ora_Exec - запускає синтаксично розроблену команду на курсорі Oracle. Синтаксис написання:

int ora_exec (int cursor);

Повертає значення true при успішному запуску, false при помилці. Деталі про помилку можна отримати за допомогою функцій
ora_error() і ora_errorcode()


Ora_Fetch

Функція Ora_Fetch - повертає стрічку даних із курсора. Синтаксис написання:

int ora_fetch (int cursor);

Повертає значення true, якщо стрічка була отримана або false, якщо немає більше стрічок або виникла помилка. Якщо виникла помилка, то деталі можна отримати, користуючись можливостями функцій
ora_error() і ora_errorcode() . Якщо помилок не виявлено, то ora_errorcode() повертає 0.


Ora_GetColumn

Функція Ora_GetColumn - повертає поле даних з отриманої стрічки. Синтаксис написання:

mixed ora_getcolumn (int cursor, mixed column);

Якщо виникла помилка, дана функція поверне значення False, а
ora_errorcode() поверне ненульове значення. Необхідно зазначити, що при перевірці на наявність помилок за допомогою даної функції, у результаті можна отримати значення true в тому випадку, коли помилки не було (результат NULL, порожня стрічка, число 0, стрічка "0").


Ora_Logoff

Функція Ora_Logoff - закриває зєднання Oracle. Синтаксис написання:

int ora_logoff (int connection);

Повертає значення true при успішному здійсненні закриття, false - при помилці. За допомогою даної функції відбувається відключення користувачів та від'єднання від сервера. Деталі про помилку можна отримати за допомогою функцій
ora_error() і ora_errorcode()


Ora_Logon

Функція Ora_Logon - відкриває під'єднання Oracle. Синтаксис написання:

int ora_logon (string user, string password);

Дана функція встановлює зєднання між PHP і базою даних Oracle із зазначенням імені користувача та паролем. Під'єднання може здійснюватися за допомогою SQL*Net, замінюючи ім'я TNS на користувача, як у наведеному прикладі:

$conn = Ora_Logon("user @TNSNAME", "pass");

Якщо ви працюєте разом з символьними даними та не ASCII символами, необхідно впевнитися в тому, що NLS_LANG встановлена у вашому оточенні. Для серверних модулів необхідно встановити NLS_LANG у серверному оточенні до запуску сервера.

Функція Ora_Logon повертає ідентифікатор зєднання при успішному здійсненні та false при виникненні помилки. Деталі про помилку можна отримати за допомогою функцій
ora_error() і ora_errorcode()


Ora_Open

Функція Ora_Open - відкриває курсор Oracle. Синтаксис написання:

int ora_open (int connection);

Відкриває курсор Oracle, пов'язаний із під'єднанням.

Повертає ідентифікатор курсора або False при помилці. Деталі про помилку можна отримати за допомогою функцій
ora_error() і ora_errorcode() .


Ora_Parse

Функція Ora_Parse - здійснює синтаксичний розклад запита SQL. Синтаксис написання:

int ora_parse (int cursor_ind, string sql_statement, int defer);

Дана функція розкладає запит SQL або блок PL/SQL і зв'язує його із вказаним курсором. Повертає значення 0 при успішному здійсненні або -1 при помилці.


Ora_Rollback

Функція Ora_Rollback - здійснює відкриття транзакції. Синтаксис написання:

int ora_rollback (int connection);

Дана функція відміняє транзакцію Oracle. Повертає true при успішному відкритті та false при помилці. Деталі про помилку можна отримати за допомогою функцій
ora_error() і ora_errorcode() .

Див. також: ora_commit() для визначення поняття транзакції).  Логін:
  Пароль:
Книга Фріланс на західному ринку
Книга Фріланс на західному ринку

APServer | SiMan CMS | Лічильник відвідувань | Тека сайтів | Рейтинг | Форум | Download | Шаблони сторінок | Посібник Smarty | Підручник PHP | Статті/Огляди