ГоловнаКаталогБлогРейтингЕ-Пошта 
 
 
Зробити домашньою у вибране  

  Функції IMAP  
Зміст

imap_append
imap_base64
imap_body
imap_check
imap_close
imap_createmailbox
imap_delete
imap_deletemailbox
imap_expunge
imap_fetchbody
imap_fetchstructure
imap_header
imap_headers
imap_listmailbox
imap_listsubscribed
imap_mail_copy
imap_mail_move
imap_num_msg
imap_num_recent
imap_open
imap_ping
imap_renamemailbox
imap_reopen
imap_subscribe
imap_undelete
imap_unsubscribe
imap_qprint
imap_8bit
imap_binary
imap_scanmailbox
imap_mailboxmsginfo
imap_rfc822_write_address
imap_rfc822_parse_adrlist
imap_setflag_full
imap_clearflag_full
imap_sort
imap_fetchheader
imap_uid


imap_append

imap_append - Додає текстове повідомлення у вказану поштову скриньку

Опис

int imap_append(int imap_stream, string mbox, string message, stringflags);

Повертає true у випадку успіху або false у протилежному випадку.

imap_append() додає текстове повідомлення у вказану поштову скриню mbox. Якщо вказані необов'язкові опції, також записані в поштовій скриньці та опції.

При спілкуванні з сервером Cyrus IMAP потрібно використовувати в якості обмежень стрічки "\r\n" замість "\n",
інакше дії не виконаються.


imap_base64

imap_base64 - перекодовує текст, закодований за допомогою BASE64

Опис

string imap_base64(string text);

Функція
imap_base64() змінює кодування тексту у форматі BASE-64. Змінює кодування повідомлень повертає як стрічка.


imap_body

imap_body - читає тіло повідомлення

Опис

string imap_body(int imap_stream, int msg_number, int flags);

Функція
imap_body() повертає тіло повідомлення, яке має номер п/п msg_number в поточній поштовій скриньці.
Необов'язкові прапорці це бітові маски із

FT_UID - Номер повідомлення msgno є UID'ом повідомлення

FT_PEEK - Не встановлювати прапорець \Seen якщо він ще не встановлений.

FT_INTERNAL - Повертаюча стрічка записана у внутрішньому форматі і не може бути приведена до канонічної форми з CRLF.


imap_check

imap_check - Перевіряє поточну поштову скриньку

Опис

array imap_check(int imap_stream);

Повертає інформацію про поточну поштову скриню. У випадку невдачі повертає FALSE.

Функція
imap_check() перевіряє статус поточного поштову скриньку на сервері та повертає інформацію в об'єкті з наступними властивостями.

Date : дата повідомлення
Driver : драйвер
Mailbox : назва поштової скрині
Nmsgs : кількість повідомлень
Recent : кількість недавно прийнятих повідомлень


imap_close

imap_close - Закриває потік IMAP

Опис

int imap_close(int imap_stream, int flags);

Закриває потік imap. Необов'язковий прапорець CL_EXPUNGE змушує стерти позначені на видалення повідомлення при закритті.


imap_createmailbox

imap_createmailbox - створює нову поштову скриньку.

Опис

int imap_createmailbox(int imap_stream, string mbox);

imap_createmailbox() створює нову поштову скриню вказану в mbox.

Повертає true у випадку успіху та false у протилежному випадку.


imap_delete

imap_delete - Позначає повідомлення з поточної поштової скриньки на видалення.

Опис

int imap_delete(int imap_stream, int msg_number);

Повертає true.

Функція
imap_delete() позначає повідомлення, вказані через msg_number на видалення. Дійсне видалення повідомлення здійснюється функцією imap_expunge().


imap_deletemailbox

imap_deletemailbox - Видаляє поштову скриньку

Опис
int imap_deletemailbox(int imap_stream, string mbox);

imap_deletemailbox() видаляє вказану поштову скриньку.

Повертає true у випадку успіху та false у протилежному випадку.

imap_expunge

imap_expunge - Видаляє всі повідомлення, позначені на видалення

Опис

int imap_expunge(int imap_stream);

imap_expunge() видаляє всі повідомлення позначені на видалення за допомогою imap_delete().

Повертає true.


imap_fetchbody

imap_fetchbody - Витягує просту секцію тіла повідомлення

Опис

string imap_fetchbody(int imap_stream, int msg_number, int part_number, flags flags);

Дана функція змушує витягти точну секцію зазначеного повідомлення як текстовий рядок.
Секція це рядок цілих чисел, розділених крапками, що вказують на частинки тіла повідомлення в списку частин відповідно до специфікації IMAP4. Частинки тіла не змінюють свого кодування даною функцією.

Необов'язковим параметром до imap_fetchbody
() є бітова маска із

FT_UID - msgono є UID'ом

FT_PEEK - не встановлювати прапорець \Seen якщо він не встановлений

FT_UID - рядок, що повертається, записаний у внутрішньому форматі, яке не може бути канонізовано за допомогою CRLF


imap_fetchstructure

imap_fetchstructure - Читає структуру простого повідомлення

Опис

array imap_fetchstructure(int imap_stream, int msg_number);

Дана функція змушує витягнути всю інформацію про структуру повідомлення із номером msg_number. Повернута величина є об'єктом з наступними елементами.

type, encoding, ifsubtype, subtype, ifdescription, description, ifid,
id, lines, bytes, ifparameters
тип, кодування, підтип інтерфейсу, підтип, описаного інтерфейсу, опис, ідентифікатора
інтерфейсу, рядки, байти, параметри інтерфейсу

Також функція повертає масив об'єктів під назвою parameters[]. Цей об'єкт має наступні
властивості.

attribute, value
атрибут, величина

У випадку повідомлення із декількох частин, функція також повертає масив об'єктів всіх властивостей під назвою parts[].


imap_header

imap_header - Читає заголовок повідомлення

Опис

object imap_header(int imap_stream, int msg_number, int fromlength, int subjectlength, int defaulthost);

Дана функція повертає об'єкт різних елементів заголовку

remail,date,Date,subject,Subject,in_reply_to,message_id,newsgroups,
followup_to,references

toaddress (повний рядок To: рядок довжиною до 1024 символів)

to[] (повертає масив об'єктів із рядка To), містить:
personal
adl
mailbox
host

fromaddress (повний рядок From: рядок довжиною до 1024 символів)

from[] (повертає масив об'єктів із рядка From), містить:
personal
adl
mailbox
host

ccaddress (повний рядок Cc: рядок довжиною до 1024 символів)
cc[] (повертає масив об'єктів із рядка Cc), містить:
personal
adl
mailbox
host

bccaddress (повний рядок Bcc: рядок довжиною до 1024 символів)
bcc[] (повертає масив об'єктів із рядка Bcc), містить:
personal
adl
mailbox
host

reply_toaddress (повний рядок Reply_to: рядок довжиною до 1024 символів)
reply_to[] (повертає масив об'єктів із рядка Reply_to), містить:
personal
adl
mailbox
host

senderaddress (повний рядок Sender: рядок довжиною до 1024 символів)
sender[] (повертає масив об'єктів із рядка Sender), містить:
personal
adl
mailbox
host

return_path (повний рядок Return-path: рядок довжиною до 1024 символів)
return_path[] (повертає масив об'єктів із рядка Return_path) , містить:
personal
adl
mailbox
host

udate ( дата повідомлення в форматі часу unix)

fetchfrom (рядок From, відформатована до fromlength символів)
fetchsubject (рядок Subject, відформатована до subjectlength символів)


imap_headers

imap_headers - Повертає заголовки всіх повідомлень у поштовій скриньці

Опис

array imap_headers(int imap_stream);

Повертає рядковий масив із інформацією із заголовку. Один елемент масиву на повідомлення.


imap_listmailbox

imap_listmailbox - Читає список поштових скриньок

Опис

array imap_listmailbox(int imap_stream, string ref, string pat);

Повертає масив, який має назви поштових скриньок.


imap_listsubscribed

imap_listsubscribed - Перераховує всі підписані скрині

Опис

array imap_listsubscribed(int imap_stream, string ref, string pattern);

Повертає масив всіх поштових скринь на які Ви підписані. Аргументи ref та pattern вказують початкове
Місце розташування звідки починати пошук та шаблони, якому повинні задовольняти назви поштових скриньок


imap_mail_copy

imap_mail_copy - копіює вказані повідомлення у поштову скриню

Опис

int imap_mail_copy(int imap_stream, string msglist, string mbox, int flags);

Повертає true у випадку успіху та false у протилежному випадку.

Копіює поштові повідомлення вказані за допомогою msglist у поштову скриню mbox. msglist - цей діапазон, а не просто номера повідомлень.

прапорці - це бітові маски із

CP_UID - номера у послідовності містять UID'і

CP_MOVE - після копіювання видалити повідомлення із поточної поштової скрині


imap_mail_move

imap_mail_move - Переміщує зазначені повідомлення у поштову скриню

Опис

int imap_mail_move(int imap_stream, string msglist, string mbox);

Переміщує поштові повідомлення зазначені за допомогою msglist у поштову скриньку mbox. msglist - це діапазон, а не просто номера повідомлень.

Повертає true у випадку успіху та false в протилежному.


imap_num_msg

imap_num_msg - Видає кількість повідомлень у поточній поштовій скрині
Опис

int imap_num_msg(void);

Повертає кількість повідомлень у поточній поштовій скриньці.


imap_num_recent

imap_num_recent - Повертає кількість недавно отриманих повідомлень у поточній поштовій скрині

Опис

int imap_num_recent(int imap_stream);

Повертає кількість недавно отриманих повідомлень у поточній поштовій скрині.


imap_open

imap_open - Відкриває потік IMAP у поштовій скрині
Опис

int imap_open(string mailbox, string username, string password, int flags);

У випадку успіху повертає потік IMAP або false у протилежному випадку. Ця функція може бути використана, для відкриття потоків
до POP3 та NNTP серверів. Для того, щоб приєднатися до серверу IMAP на 143-й порт на локальній машині зробіть наступні дії:

$mbox = imap_open("{localhost:143}INBOX","user_id","password");

Для того, щоб під'єднатися до POP3-серверу на 110-й порт на локальному сервері використовуйте:

$mbox = imap_open("{localhost/pop3:110}INBOX","user_id","password");

Для того, щоб приєднатися до NNTP-серверу на 119-й порт на локальному сервері використовуйте наступну дію:

$nntp = imap_open("{localhost/nntp:119}comp.test","","");

Для того, щоб приєднатися до віддаленого серверу змініть "localhost" на ім'я або IP-адрес сервера до якого Ви бажаєте під'єднатися.

Опції - бітова маска із

OP_READONLY - Відкрити поштовий ящик у режимі "тільки читання"

OP_ANONYMOUS - Не використовувати або не обновляти .newsrc при використанні новин

OP_HALFOPEN - Для IMAP та NNTP встановлюється під єднання, але не відкриває поштову скриню

CL_EXPUNGE - Автоматично очищати поштову скриню при закритті


imap_ping

imap_ping - Перевіряє потік IMAP на працездатність

Опис

int imap_ping(int imap_stream);

Повертає true якщо потік ще працездатний або false у протилежному випадку.

Функція
imap_ping() перевіряє потік на працездатність. Він може також перевірити нову пошту; це кращий метод для періодичної перевірки нової пошти та "живучості" віддалених серверів.


imap_renamemailbox

imap_renamemailbox - Перейменовує стару поштову скриньку у нову

Опис

int imap_renamemailbox(int imap_stream, string old_mbox, string new_mbox);

Ця функція перейменовує стару поштову скриньку в нову.

Повертає true у випадку успіху, або false у протилежному випадку.


imap_reopen

imap_reopen - Заново відкриває потік IMAP на нову поштову скриню

Опис

int imap_reopen(string imap_stream, string mailbox, string [flags]);

Повертає true у випадку успіху або false у протилежному випадку.

Ця функція заново відкриває вказаний потік на нову скриньку.

Опції - бітова маска із

OP_READONLY - Відкриває поштову скриню у режимі "тільки читання"
OP_ANONYMOUS - Не використовувати або не обновлювати .newsrc при роботі з Новинами

OP_HALFOPEN - Для IMAP та NNTP встановлює зв'язок але не відкриває поштової скрині
CL_EXPUNGE - Очищує поштову скриню при закритті


imap_subscribe

imap_subscribe - Підписує на поштову скриньку

Опис

int imap_subscribe(int imap_stream, string mbox);

Підписує на новий поштову скриню.

Повертає true у випадку успіху, та false у протилежному випадку.


imap_undelete

imap_undelete - Знімає помітки із повідомлення позначеного на видалення

Опис

int imap_undelete(int imap_stream, int msg_number);

Ця функція знімає помітки із повідомлення позначеного на видалення функцією
imap_delete().

Повертає true у випадку успіху або false у протилежному випадку.


imap_unsubscribe

imap_unsubscribe - Знімає підписку із поштової скрині

Опис

int imap_unsubscribe(int imap_stream, string mbox);

Знімає підписку із поштової скрині.

Повертає true у випадку успіху або false у протилежному випадку.


imap_qprint

imap_qprint - Конвертує рядок формату quoted-printable у 8-бітовий рядок

Опис

string imap_qprint(string string);

Конвертує рядок формату quoted-printable у 8-бітовий рядок.

Повертає 8-бітовий (бінарний) рядок


imap_8bit

imap_8bit - Конвертує 8-бітовий рядок у формат quoted-printable

Опис

string imap_8bit(string string);

Конвертує 8-бітовий рядок у формат quoted-printable.

Повертає рядок у форматі quoted-printable.


imap_binary

imap_binary - Конвертує 8-бітовий рядок у форматі base64

Опис

string imap_binary(string string);

конвертує 8-бітовий рядок у форматі base64.

Повертає рядок у форматі base64.


imap_scanmailbox

imap_scanmailbox - Читає список поштових скриньок, проводить пошук у назвах скриньок

Опис

array imap_scanmailbox(int imap_stream, string string);

Повертає масив, який містить імена поштових скриньок, які мають рядок string у назві.


imap_mailboxmsginfo

imap_mailboxmsginfo - Отримує інформацію про поточний поштовій скрині

Опис

array imap_mailboxmsginfo(int imap_stream);

Повертає інформацію про поточну поштову скриню. FALSE у випадку помилки.

Функція
imap_mailboxmsginfo() перевіряє статус поточної поштової скрині на сервері та повертає інформацію в об'єкті із наступними властивостями:

Date : дата повідомлення
Driver : драйвер
Mailbox : назва поштової скрині
Nmsgs : кількість повідомлень
Recent : кількість недавно доставлених повідомлень
Unread : кількість непрочитаних повідомлень
Size : розмір поштової скрині


imap_rfc822_write_address

imap_rfc822_write_address - Повертає правильно відформатований email адрес

Опис

string imap_rfc822_write_address(string mailbox, string host, string personal);

Повертає правильно відформатований email адрес по даній поштовій скрині, хосту та персональної інформації.


imap_rfc822_parse_adrlist

imap_rfc822_parse_adrlist - Проводить розбір адресного рядка

Опис

string imap_rfc822_parse_adrlist(string address, string default_host);

Ця функція розбиває адресний рядок і для кожного адресу повертає масив об'єктів. Є 4 типи об'єктів:

mailbox - назва поштової скрині (ім'я користувача)
host - назва хосту
personal - Особисте ім'я
adl - шлях до доменного-джерелаimap_setflag_full

imap_setflag_full - Встановлює прапорець на повідомлення

Опис

string imap_setflag_full(int stream, string sequence, string flag, string options);

Ця функція заставляє додати відповідний прапорець до набору опцій повідомлення у вказаній послідовності.

options - це бітова маска із

ST_UID Аргументи послідовності містять UIDі замість номерів


imap_clearflag_full

imap_clearflag_full - Очищує прапорці із виділеними повідомленнями
Опис
string imap_clearflag_full(int stream, string sequence, string flag, string options);

Ця функція змушує видалити прапорець із набору опцій повідомлення у вказаній послідовності.

options - ця бітова маска із

ST_UID Аргументи послідовності містять UIDі замість номерів


imap_sort

imap_sort - Сортує повідомлення у поточній поштовій скриньці

Опис

string imap_sort(int stream, int criteria, int reverse, int options);

Повертає масив номерів повідомлень розсортованих по даному параметру

Rev повинен бути рівний 1 якщо потрібне сортування у зворот ньому порядку

Критерії сортування (повинен бути вказаний тільки один):

SORTDATE по даті повідомлення
SORTARRIVAL по даті надходження
SORTFROM по полю From
SORTSUBJECT по тематиці повідомлення
SORTTO по полю To
SORTCC по полю cc
SORTSIZE по розміру

опції - бітові маски із

SE_UID Поверне UIDі замість номерів послідовності
SE_NOPREFETCH Не витягувати заздалегідь знайдені повідомлення


imap_fetchheader

imap_fetchheader - Повертає заголовок повідомлення

Опис

stringimap_fetchheader(int imap_stream, int msgno, int flags);

Ця функція змушує витягнути повний, невідфільтрований заголовок вказаного повідомлення у форматі RFC 822 як текстовий рядок.

Опції:

FT_UID msgno є UID'ом
FT_INTERNAL Повертаючи рядок записана у внутрішньому форматі без яких-небудь спроб канонізувати її за допомогою CRLF
FT_PREFETCHTEXT RFC822. Текст повинен бути попередньо розібраний.
Це допоможе уникнути екстрених затримок якщо потрібно витягнути повний текст повідомлення (наприклад, в операції "зберегти у локальному файлі")


imap_uid

imap_uid - Ця функція повертає UID по даному номеру повідомлення у послідовності

Опис

string imap_uid(string mailbox, int msgno);

Ця функція повертає UID по даному номеру повідомлення у послідовності.  Логін:
  Пароль:
Книга Фріланс на західному ринку
Книга Фріланс на західному ринку

APServer | SiMan CMS | Лічильник відвідувань | Тека сайтів | Рейтинг | Форум | Download | Шаблони сторінок | Посібник Smarty | Підручник PHP | Статті/Огляди